Onam Formu Örnekleri

ACİL  EL CERRAHİSİ ve MİKROCERRAHİ DERNEĞİ   Valikonağı Cad. Sezai Selek Sok. Akil Apt. No:6  D:5 Nişantaşı 34365, İSTANBUL  Tel: 0212. 2466124 Faks: 0212.2466124  E-mail: acelemder@gmail.com

Amputasyon

Aşamalı Tendon Onarımı

Damar, Sinir, Tendon Onarımı

El Kemikleri Kırıkları

Karpal Tünel Cerrahisi

Replantasyon

Sindaktili

Tendon Onarımı ve Transferi

Tendon, Damar, Sinir Onarımı

Brakiyal Pleksus Cerrahisi

Dupuytren Hastalığı

Hemanjiom Eksizyonu

Polidaktili

Serbest Doku Aktarımı

Sinir Kesisi ve Sinir Grefti ile Onarım

Tendon Transferi

Vasküler Malformasyon

E-Eğitim/Kütüphane
Ana Sayfa Derneğimiz Üyeler Hasta Bilgilendirme El Kulüpleri Linkler Toplantılar İletişim
English