ACİL  EL CERRAHİSİ ve MİKROCERRAHİ DERNEĞİ   Valikonağı Cad. Sezai Selek Sok. Akil Apt. No:6  D:5 Nişantaşı 34365, İSTANBUL  Tel: 0212. 2466124 Faks: 0212.2466124  E-mail: acelemder@gmail.com

Sık Görülen Sorunlar

Replantasyon (Uzuv Kopması)

KUBİTAL TÜNEL SENDROMU

deQUERVAİN TENOSİNOVİTİ

DUPUYTREN HASTALIĞI

GANGLİON KİSTİ

KARPAL TÜNEL SENDROMU

SİNİR YARALANMALARI

TETİK PARMAK

Hasta Bilgilendirme…

REPLANTASYONLAR

TRANSPLANTASYON

DİĞER SORUNLAR

Ana Sayfa Derneğimiz Üyeler Hasta Bilgilendirme El Kulüpleri Linkler Toplantılar İletişim
English