Prof.Dr. Merih EROĞLU’nun Özgeçmişi


1924 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak, Denizli, Adana ve İstanbul’da tamamladı.


1947 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.


1951 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı oldu.


1951 - 1952 yılları arasında 1 yıl süre ile İstanbul Tıp Fakültesi, Çapa II. Genel Cerrahi Kliniği’nde çalıştı.


1952 - 1954 yılları arasında Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde Başasistan olarak çalışmaya devam etti.


1954 Kasım’ında aynı klinikte Doçent ünvanını aldı. 1956 Mayıs ayında ayrıldı.


1956 Temmuz’unda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde göreve başladı.


1957 Eylül sonunda Doçent kadrosuna atandı ve 2 yıl izinli ve görevli olarak,


1957 - 1958 NewYork, Cornell University’ye bağlı Hospital for Special Surgery’de,


Clinical Orthopaedics ve Research Fellow olarak 1 yıl ve affilie olan


Connecticut’da Hartford Newington Children Center for Crippeled Children’da,


1958 - 1959 arası 6 ay süre ile Çocuk Ortopedisi’nde çalıştı.


1959 yılında Ege Üniversitesi’ne döndü. Prof. Dr. İzzet Birand’ın ayrılması ile,


1960 yılında, Klinik Başkanlığı’na atandı.

1961 Temmuz ayında Profesörlüğe yükseltildi.


Çocuk Hastanesi içinde bulunan Anabilim Dalı’na bağlı Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesini kurdu.


1962 - 1963 yıllarında 6 ay süre ile Londra’da, Royal Orthopaedic Hospital,

Upsala ve Viyana Üniversiteleri’nde, Kalça ve El Cerrahisinde Gelişmeleri

incelemek üzere bulundu.


1964 yılında, tüm dünyada olduğu gibi, Çocuk Cerrahisi’nin, Ortopedi ve

Travmatoloji’den ayrılması için girişimleri Yetkili Kurullarca kabul edildi.


Ondan sonra, Ortopedi ve Travmatoloji Kürsü Başkanlığı görevine devam etti.


1966 yılında Ege Ortopedi, Travmatoloji Derneğini kurdu.


1968 yılında yapımı başlayan ve hayırsever, sanayici Hamdi Dalan ve Bayındırlık Başkanlığı’nın katkıları ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nün ilgileri ile

1970 yılında tamamlanan ve “Hamdi Dalan Ortopedi ve Travmatoloji Pavyonu” adı verilen bağımsız yapıda Yetişkin Hastaları da kabul etme olanağı sağlandı.

60 yataklı, 3 ameliyathane, ortopedik rehabilitasyon ünitesi, ortopedik ortez-protez atölyesi, kütüphane ve seminer odası, laboratuar, yetişkin ve çocuk

hasta genel poliklinikleri; kalça, diz, ayak omurga, el, serebral felç, polio, spor

yaralanmaları, hareket sistemi tümörleri ile ilgili special poliklinikler düzeni ile

daha iyi çalışma olanakları sağlandı.


1970 Ağustos ve 1971 Şubat arasında 6 ay süre ile A.B.D. NewYork’da Columbia University Presbyterian Orthopaedic Hospital’in Ortopedi ve

Travmatoloji Departmanı’nda, Prof. Dr. E. Robert Carroll’un Başkanı olduğu El

Cerrahisi Seksiyonu’nda çalıştı. 1971 Şubat’ında dönerek, Ege Üniversitesi’nde

Kürsü Başkanlığı Görevine devam etti.


1971 Şubat ayında, Anabilim Dalı, Bornova’da yapımı bitmiş olan Ege

Üniversitesi Hastenesi’ne taşındı. 104 fiili yatak sayısı, 5 ameliyathane ve diger kurulmuş sistemler doğrultusunda, etkinlik göstermeyi sürdürdü.


Profesör Eroğlu 1991 Ağustos ayında emekli oldu.


Birçok kongre, bilimsel toplantı düzenledi. Yurt içinde ve Yurt dışında birçok

kongre, sempozyum, seminer ve panele; moderator, panelist, konferansçı olarak katıldı. Pediatrik ortopedi, poliomyelit, serebral felcin ortopedik sakatlıkları ve El Cerrahisi’nde daha yoğun olarak çalıştı.YAYINLARI:


153 kadar yayınlanmış makale, tıp öğrencileri için 2 cilt ortopedi ve 1 cilt

travmatoloji Ders Notları (teksir), sunumlar, çeşitli ortopedi kitaplarına çeşitli

konularda katkılar, el cerrahisinde 46 yayın, kongrelerde panel ve konferans

gerçekleştirdi. Yabancı Dil: İngilizce.


ÖDÜLLERİ:


15.08. 1991 Ege Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Hekimleri Teşekkür Plaketi


15.08.1991 Ege Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Çalışanları Teşekkür Plaketi


15.08. 1991 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Turan Örnek’in Plaketi


1991 Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sermet Akgün’ün Plaketi


1991 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Genel Başkanı Prof.Dr. Rıdvan Ege’nin Plaketi


1991 Dokuz Eylül Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin Plaketi


1994 International  Congress of Surgery of The Hand and Upper Extremity-Turkey: President


16.11.1996 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, İstanbul Bölge Anısına, SSK Eğitim Hastanesi’nden Plaket


25.01.1997 Dr. Behçet Uz Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nden Eğitimde 25. Yıl Teşekkür Plaketi


15.05.1999 İzmir Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi, “Prof.Dr. Merih Eroğlu El Cerrahisi Ameliyathanesi”nin açılışı anısına Plaket


2001 International Federation of Society of Surgery of The Hand tarafından, El Cerrahisinde “Pioneer” seçildi


11.09.2004 Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi-Opr. Dr. Ramazan Okutan tarafından verilen, 27-29.05.1996 da Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’ne katkısı için Teşekkür Plaketi


17.05.2008 XI. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi’nde, Türk Ortopedi ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği ve Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Onursal Başkanı Prof.Dr. Rıdvan Ege Hizmet Plaketi


16-19.05.2008 XI. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi; Başkandan Plaket


16-19.05.2008 XI. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi’nde E.Ü. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’ndan Teşekkür Plaketi


16-19.05.2008 XI. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi’nde Dokuz Eylül Üniversitesi El Cerrahisi Bilim Dalı’ndan Teşekkür Plaketi


Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu tarafından, Ege Toplum Eğitim Merkezi’ne katkılarından dolayı, EGE-TEM Yürütme Kurulu adına Başkanın Plaketi


23.10.1991  Alsancak Soroptimist Kulübü Yönetim Kurulu ve Üyelerinden 25. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Plaket


ÜYESİ OLDUĞU DERNEKLER


- Türk Ortopedi ve Travmatoloji Biriği Derneği

- Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği

- Türk Ortopedi – Travmatoloji ve Rehabilitasyon Derneği

- Türkiye Spor Hekimliği Derneği

- SICOT – International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology

- International Society of Hand Surgery

- The Robert E. Carroll International Fellowship of the Hand

- Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği – Onursal Üye

- Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği

- Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, İzmir

- Alsancak Soroptimist Kulübü (Meslek ve İş Kadınları) Derneği, İzmir

- Acil El Cerrahisi ve Mkrocerrahi Derneği – Onursal Üye