Dr. Atilla OYMAK Özgeçmişi


Dr. Atilla Oymak 1952 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olarak Fransız Pastör Hastanesinde Genel Cerrahi asistanlığına başlamıştır.

Paris Tıp Fakültesi Genel Cerrahi İhtisasını 1957 yılında tamamlayarak aynı üniversitede Plastik Cerrahi İhtisasına devam eden Dr.Oymak 2 yıl sure ile Dr.Morel Fatio ve Prof A. Mc Indoe ile birlikte çalışmış ve 1960 senesinde İstanbul Tıp Fakültesine geri dönmüştür.

1962 yılında Congo’da Leopoldville Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Oymak ,1965 yılında da Fransız Pasteur Hastanesi’nde çalışmaya başlamıştır. 1972-1991 yılları arasında Pasteur Hastanesi’nin Başhekimliğini sürdüren Oymak 1991 yılında Oymak Plastik Cerrahi Kliniği’ni kurmuştur.

Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği ve Estetik Plastik Cerrahi Derneği kurucu üyeliği ve başkanlığı yapan Dr.Oymak aynı zamanda Fransız Plastik Cerrahi Derneği ve İSAPS üyesidir.